Yoga for the Special Child®

FullPurpleYogaLogo copySonia Sumar är en pionär inom yoga för barn och vuxna med funktionshinder och speciella behov. Hon började utveckla metoden på 70-talet när hennes dotter Roberta föddes med Downs Syndrom. Metoden heter Soul-to-soul och namnet beskriver väl hennes unika approach – att kunna se människan och själen inuti varje kropp.

Eftersom yoga arbetar på så många nivåer i kropp och sinne så finns en stor potential som terapi för kronsikt sjuka, och människor med speciella behov. Gör man yoga regelbundet så ger den förbättrad koordination och koncentration, starkare muskler, förbättrat immunförsvar, blodcirkulation och andning. Yogan ger även starkare självkänsla och en tydligare koppling till sitt inre jag.

Metoden består av fem delar – asanas (den fysiska delen), pranayama (andningsövningar), kriyas (renande övningar), musik och ljud terapi samt djupavslapning.

Den som börjar göra yoga enligt Sonia Sumars metod förstår snabbt att den går djupt i kroppen. Därför är det viktigt att föräldrar och anhöriga också gör yoga. Yoga är ingen tävlig, ingen snabb tillfixning. Yoga är en lugn, långsiktig process som börjar med att vi förstår och accepterar våra egna begränsningar. Genom våra dagliga övningar kan vi lära oss att överskrida våra begränsningar.

Sonia Sumars’s Yoga for the Special Child är en del av Integralyoga.

Läs mer på:

www.specialyoga.com