Vad är yoga?

Vad är yoga?

Yoga är så mycket mer än fysiska rörelser som man utför på en matta. Yogans filosofi ger oss viktiga verktyg som hjälper oss att möta livets utmaningar, finna mening och glädje med livet.

‘Yoga Sutras of Patanjali’ är en klassisk yogatext som skrevs för flera tusen år sedan och innehåller den vetenskapliga, filosofiska och psykologiska yogan. Sutra betyder tråd och texterna är som pärlor på en tråd. Var sutra är som ett verktyg till att leva ett bra liv. Sutrorna guidar oss i hur vi kan förhålla oss till oss själva och omvärlden, och även om de skrevs för länge sedan så gäller de än idag.

Under en eftermiddag introducerar jag yogans filosofi, djupdyker i några viktiga sutror och varvar samtal med mjuka rörelser.

Återkommer om tid för nästa tillfälle!