Raja Yoga

Developing inner values is much like physical exercise. The more we train our abilities, the stronger they become. The difference is that, unlike the body, when it comes to training the mind, there is no limit to how far we can go.  Dalai Lama

Yoga är så mycket mer än fysiska rörelser som man utför på en matta. Den högsta formen av yoga är att förstå hur sinnet fungerar och hur man kan bli mästare over sitt eget sinne. Det är Raja yoga och kallas därför Kungens yoga.

‘Yoga Sutras of Patanjali’ är en klassisk yoga text som är grunden till Raja yoga. Den skrevs för för flera tusen år sedan och innehåller den vetenskapliga, filosofiska och psykologiska yogan. Den ger verktyg för introspektion, koncentration och meditation, vilket hjälper oss att möta livets utmaningar, finna mening och glädje med livet. Att studera dessa sutras, och att leva efter dem, om än bara ett par av dem, kan vara helt livsförändrande.