Yogans filosofi

Yogans filosofi

Yoga är så mycket mer än fysiska rörelser som man utför på en matta. Yogans filosofi ger oss viktiga verktyg som hjälper oss att möta livets utmaningar, finna mening och glädje med livet.

‘Yoga Sutras of Patanjali’ är en klassisk yogatext som skrevs för flera tusen år sedan och innehåller den vetenskapliga, filosofiska och psykologiska yogan. Sutra betyder tråd och texterna är som pärlor på en tråd. Var sutra är som ett verktyg till att leva ett bra liv. Sutrorna guidar oss i hur vi kan förhålla oss till oss själva och omvärlden, och även om de skrevs för länge sedan så gäller de än idag.

Men hemligheten är att leva efter sutrorna och precis som mycket annat i livet kräver det övning. Man börjar med att leva efter en sutra i en dag, en vecka, en månad. Efter en tid förändras världen och efter ytterligare en tid inser man att det är man själv som förändrats.