Integralyoga

Integralyoga

Integralyoga är en yoga som utgår från människan som en helhet. Man jobbar parallellt med de olika aspekterna av människan – intellektuellt, psykologiskt, emotionellt, spirituellt, och fysiskt. Min grund som yogalärare är Integralyoga. Det är den jag har fördjupat mig i under många år. Det är den som har förändrat mitt liv, hur jag lever, tänker och är. Den är holistisk och fantastisk.

När ditt sinne är fullt av tankar, känslor och minnen så är det svårt att hitta sin inre frid. Vi är alla födda med en inre frid och glädje. Vi bär den inom oss, men ändå kan det vara svårt att känna den, finna den. Våra tankar och känslor tar över och döljer den. Integral yoga ger oss verktyg att fokusera, sortera och förstå våra tankar och därmed hitta glimtar av den inre medfödda glädjen och friden.

Integralyoga består av sex grenar som alla kan vävas samman till en. De är:

Hatha Yoga består av de fysiska övningarna (asanas), andningsövningar (pranayama), hand- och fingerröelser (mudras), renande övningar (kriyas), yoga diet och djupavslapning (yoga nidra).

De fysiska rörelserna stärker muskler och mjukar upp leder men går även djupare och balanserar nervsystemet, masserar de inre organen och stärker immunförsvaret.

Raja Yoga är balans i och kontrol över våra tankar genom psykologiska och etiska övningar, koncentration och meditation.

Bhakti Yoga är hängivelsen, genom kärlek, energi och service till något större, något gudomligt. Bhakti yoga kan utövas av alla, även ateister. Det är varken en gud eller en speciell gud som förordas. Alla har sin egen hängivelse.

Karma Yoga är vägen för icke självisk service, att kunna ge och göra saker för andra utan förväntning av att få något tillbaka.

Jnana Yoga är den intellektuella vägen, att genom kunskap, analys och visdom om sig själv och andra förstå vad som händer och varför och i sina handling kunna behålla sitt inre lugn.

Japa Yoga är repetion av mantra. Mantra är en ljudstruktur av en eller flera syllaber med en andlig aspekt och vackra vibrationer. Att upprepa ett mantra ger ett inre lugn.

Sri Swami Satchidananda

Integralyoga grundades av Sri Swami Satchidananda på 1960 – talet i USA. Sri Swami Satchidananda föddes 1914 i Coimbatore i Indien i en spirituell familj. Han blev efter några års sökande följeslagare och initierad som munk av Sri Swami Sivananda i Rishikesh i norra Indien. Efter många år på Sri Lanka och i Sydöstasien kom han till USA. Där blev hans lära väldigt uppskattad och idag finns Integralyogans huvudcenter i Yogaville i Virginia. Men det finns många stora center i andra delar av USA, Europa och Asien.

Hans budskap är fred, både individual och universel fred. Han uppmanade alla att alltid börja med sig själv, förstå sig själv, lyssna på sig själv, vara god och hänge sig till service åt andra. Det är först när vi förstår oss själva som vi kan förstå andra. Om vi inte kan ändra världen så kan vi åtminstone ändra oss själva och vår attityd gentemot världen. Det handlar om att börja där man står.

Han var en uppskattad talare på många internationella yoga konferenser och i interreligösa sammanhang. Han samlade ledare från de olika världsreligonerna och förordade gemenskap och fred.

Läs mer på:

www.yogaville.org

www.integralyoga.org

www.integralyogaeurope.com