Barn och ungdom KAY®

Tänk att få verktyg att hitta sitt lugn och sin glädje tidigt i livet. Tänk att få det barnet med mest energi i kroppen att slappna av fullständigt. Det kan man.

Kidding Around Yoga är Integral yoga för barn och ungdomar. Det är en yoga fylld av musik, rörelser, berättelser, avslappning och meditation. Det är yoga fylld av glädje till livet.

Nästa barnyogalärarutbildning är 1-2 april, 2017 i Stockholm. Se mer under workshops.

Läs mer på:

http://www.kiddingaroundyoga.com

FOR-WEB-KAY-Badge